Bug 128592 - language Tool Versie 4.7 java
Summary: language Tool Versie 4.7 java
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 127645
Alias: None
Product: LibreOffice
Classification: Unclassified
Component: Writer (show other bugs)
Version:
(earliest affected)
unspecified
Hardware: All All
: medium normal
Assignee: Not Assigned
URL:
Whiteboard:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2019-11-04 18:46 UTC by contact
Modified: 2019-11-05 10:23 UTC (History)
2 users (show)

See Also:
Crash report or crash signature: ["dp_gui::TheExtensionManager::isVisible()"]


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description contact 2019-11-04 18:46:40 UTC
Het crashrapport is met succes ingelezen.
Zo dadelijk vindt u het rapport op:
crashreport.libreoffice.org/stats/crash_details/92c9fe49-207a-45ca-9efd-3047eb9a9991

Controleer aub het rapport en maak een nieuwe bugmelding op bugs.documentfoundation.org als er nog geen bugmelding bij de crash hoort.

Nu even tussendoor een notitie over het ontbreken van Java en de effecten.
04-11-2019  NIET VERZONDEN aan https://ask.libreoffice.org/nl/questions/ask/ 
	L.O. meldt iets over Java en installeert niet 'Language Tool Versie 4.7'.
Goedemorgen,
Bij update naar laatste versie L.O. kreeg ik een melding over 
	“java runtime environment”.
De “language Tool Versie 4.7” wil niet installeren en meldt: 
	"Could not create Java implementation loader"
\extra\opties\geavanceerd -> 
wèl aangevinkt staat: "gebruik Java runtime environment"
De overige vakken zijn leeg en ik weet niet wat te doen.

Ik heb vanochtend wel Java bijgewerkt/updated.
 En nu staat in \extra\opties\geavanceerd ->  ineens wèl een Oracle applicatie !
Mogelijk is het hiermee opgelost.  Ik stop er mee.
Comment 1 Dieter 2019-11-04 20:41:08 UTC
I had a similar problem. Please check, if Java is activated unter Tools => Options => LibreOffice => Advanced.
a) activate Java in checkbox "Use a JAVA runtime environment"
b) select the JAVA version (that was mising in my case)

Does this solve your problem?

=> NEEDINFO

Additional informations: Please translate into English (for example with deepl.com) so that more people can try to help you.
Comment 2 Xisco Faulí 2019-11-05 10:23:03 UTC
According to the crash report, this is a dupe of bug 127645

*** This bug has been marked as a duplicate of bug 127645 ***