Download it now!
Bug 67475 - problems spell checking (problemen met spellingcontrole en grammaticacontrole)
Summary: problems spell checking (problemen met spellingcontrole en grammaticacontrole)
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 65994
Alias: None
Product: LibreOffice
Classification: Unclassified
Component: Linguistic (show other bugs)
Version:
(earliest affected)
4.1.0.3 rc
Hardware: Other Windows (All)
: medium normal
Assignee: Not Assigned
URL:
Whiteboard: BSA
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2013-07-29 12:44 UTC by Myranda Groot
Modified: 2013-07-29 14:27 UTC (History)
1 user (show)

See Also:
Crash report or crash signature:


Attachments
Hier ziet u wat ik net omschreven heb, (10.30 KB, application/vnd.oasis.opendocument.text)
2013-07-29 12:44 UTC, Myranda Groot
Details

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Myranda Groot 2013-07-29 12:44:51 UTC
Created attachment 83199 [details]
Hier ziet u wat ik net omschreven heb,

Problem description: mijn grammatica en spelling doet het niet.

Steps to reproduce:
1. Als ik een brief schrijf en dan op grammaticacontrole druk, dan is alles fout in de brief, en dan komen er woorden en teksten uit die ik niet begrijp.
2.ik heb zelf al gezocht maar kan het niet vinden, alles staat volgens mij op de goede instellingen. (op Nederlands, en op alle talen)
3. Ik kom zo niet verder, snap er niks meer van.

Current behavior:

Expected behavior:

              
Operating System: Windows (Andere)
Version: 4.1.0.3 rc
Comment 1 Cor Nouws 2013-07-29 13:45:56 UTC
Hallo Myranda,

Dank je voor het rapport.
Volgens mij is het hetzelfde als bug 65994

Ik zou je willen adviseren om de laatste versie (4.1.0.4) te installeren en voor eventuele ondersteuning naar de gebrukerslijst te gaan:
  http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/mailinglijsten/
Let op: alles wat je daar post is publiek toegankelijk.

vr. groet,
Cor


( ENGLISH: duplicate issue
  and advised for other version and user support )

*** This bug has been marked as a duplicate of bug 65994 ***
Comment 2 Joop Lanting 2013-07-29 14:27:48 UTC
Myranda,
wanneer 4.1 problemen blijft geven ... ik ben voorlopig terug gegaan naar
4.0.3, zij het de Engelse versie, maar om de zelfde reden.
Het verschil tussen 4.0 en 4.1 is niet zo groot en die doet het goed.

Het verbaast me dat dit probleem in de nieuwe 4.1 niet is opgelost,
het was wel toegezegd.
Groet.
;JOOP!